Glossary


English Chapter Introduced
DongDong 1
San Xing Corporation 1
Liu Gan 1
housemaid Zhao Auntie 1
zombies 1
green-skinned player 2
bald-player 2
glasses-skinny player 17
Variant zombie 5
green-haired player 17
yellow-haired player 17
red-haired player 17
yellow-checkered shirt male 34
ZhangYu 33
LiHui 33
female crewmember 10
Pan Hua 18
Wang ChangShun 18
LuLu 18
Li Zhu Liang 39
Xu Qing 39
Cheng Qi 58
Yao Yi 58
Zhao Hui 58
ChenChen 58
Yao WeiDong 58
local survivors 41
sturdy-male player 68
glasses-player 3
small-statured player 3
public-service player 4
Android 78
Yin He 79
Jiang JinYuan 82
Serenity airship 85
Zhang ShengLi 89
Zhang ShengNan 90
Hu Rong 90
tentacle colossal zombie 86
Giant colossal zombie 92
XuanZang 94
BaiGuiJing 94
Parasite variant zombie 97
LingLing 98
DuDu 93
Lee DingXin 105
Lee DingXiang 105
Han GuangMing 110
Tiger Lord 111
Claire Redfield 111
Moira 111
Barry Burton 111
Natalia Korda 111
Wang DeCheng 111
Li ChangHui 113
Lee Miao 126
Cao Cao 128
Zhou MingLiang 133
HuJun 136
Zhou JingJing 136
Zhang Hua 136
Xu ChangHui 136
Carapace Spitter Variant Zombie 142
Martial Thunder 146
Zhao Meng 148
Wang YongChang 154